Tư vấn 24/7

Điện thoại: 0123.253.3185 hoabinh.kd@gmail.com

Bán buôn

Điện thoại: 0123.253.3185 hoabinh.kd@gmail.com

Bán lẻ

Điện thoại: 0123.253.3185

Cách tính điện áp suy hao

8/17/2016 9:19:53 AM - Lượt xem: 534

Cách tính điện áp suy hao trên đường dâyTính điện áp suy sao tương ứng với độ dài dây dẫn điện

Tính điện áp suy hao theo độ dài dây dẫn điện 2

Chọn tiết diện dây dẫn điện

Bảng đối chiếu tiết diện dây dẫn điện giữa AWG và MM2

AWG Number

Ø [mm]

AWG Number

Ø [mm]

60 = 000000

14.73

16

1.29

50 = 00000

13.12

17

1.15

40 = 0000

11.7

18

1.02

30 = 000

10.4

19

0.912

20 = 00

9.26

20

0.812

10 = 0

8.25

21

0.723

1

7.35

22

0.644

2

6.54

23

0.573

3

5.83

24

0.511

4

5.19

25

0.455

5

4.62

26

0.405

6

4.11

27

0.361

7

3.66

28

0.321

8

3.26

29

0.286

9

2.91

30

0.255

10

2.59

31

0.227

11

2.30

32

0.202

12

2.05

33

0.180

13

1.83

34

0.160

14

1.63

35

0.143

15

1.45

36

0.127

37

0.113

38

0.101

39

0.0897

40

0.0799