Tư vấn 24/7

Điện thoại: 0123.253.3185 hoabinh.kd@gmail.com

Bán buôn

Điện thoại: 0123.253.3185 hoabinh.kd@gmail.com

Bán lẻ

Điện thoại: 0123.253.3185

DỊCH VỤ


- Tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị của hệ thống:

+ Hệ thống camera giám sát,
+ Hệ thống mạng máy tính, Lan, mạng cáp Quang,
+ Hệ thống điện thoại nội bộ,
+ Cung cấp thiết bị viễn thông, thiết bị văn phòng,

- Cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng hệ thống Camera, mạng, thoại.